Aktuality 2016/2017

 

Upozornění:

Stavební práce v MŠ a ŠJ Kališnická 5a

V MŠ a ŠJ probíhají od února 2017 do července 2017 stavební práce – „Zateplení pavilonů s instalací nuceného rovnotlakého větrání“. Dbejte prosím všech bezpečnostních pokynů! Děkujeme za pochopení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zveme Vás na: 

30. 5. – Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – 16:30

6. 6. – Třídní schůzky pro rodiče žáků ZŠ – 16:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápisy pro nový školní rok:

Přijaté děti do 1. třídy

6. 4. a 7. 4. 2017 – Zápis do 1. třídy ZŠ

Bližší informace viz sekce Základní škola/Zápis do 1. třídy


Zápis do MŠ:  Plakát - zápis do MŠ

3. 4. - 28. 4. 2017 – Zápis do MŠ - I. fáze - vydávání žádostí 

2. 5. a 3. 5. 2017 – Zápis do MŠ - II. fáze - Příjem vyplněných žádostí na MŠ 

Bližší informace viz sekce Mateřská škola/Zápis do MŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Květen 2017

Květen – od slova kvést (rostliny kvetou), původně máj.

Májová vlažička – naroste travička; májový deštíček – poroste chlebíček.

Studený máj – v stodole ráj. 

 

Recyklotvoření – tvoření z netradičních materiálů – aktivita pro žáky ŠD v průběhu května

2. 5. a 3. 5. – Zápis do MŠ – II. fáze – Příjem vyplněných žádostí

4. 5. – Okresní kolo turnaje v kopané McDonald´s Cup – pro vybrané žáky ZŠ

4. 5. – Návštěva JVK – pro žáky 2. třídy ZŠ

9. 5. – 12. 5. – Den matek – výroba dárků ve školní družině

9. 5. – 26. 5. – Testování žáků 5. tříd

10. 5. – Exkurze k HZS – „Jak se chovat v případě nebezpečí“, ukázka techniky – pro děti ze 2. tř. MŠ Včelky

11. 5. – Konverzační soutěž v Aj v ZŠ Matice školské – pro vybrané žáky 5. tříd

15. 5. – „Olešnický lístek“ – přírodovědná soutěž – pro vybrané žáky 3. – 5. třídy – v ZŠ Olešnice

18. 5. – Exkurze na Letiště v Plané – biologická ochrana letiště, návštěva u hasičů, prohlídka řídící věže – pro děti ze 3. tř. MŠ Berušky

23. 5. – Divadelní společnost Okýnko, „Jak se víla skamarádila“, od 9:00 MŠ

24. 5. – Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků – pro vybrané žáky ZŠ – Výstaviště ČB – 8:00 – 15:00 – pí Braunová

 25. 5. – Výlet na Českou Kanadu – pro žáky ZŠ

30. 5. – Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – 16:30 

 

Připravujeme:

6. 6. – Třídní schůzky pro rodiče žáků ZŠ – 16:30

19. 6. – 23. 6. – Škola v přírodě – pro žáky ZŠ

23. 6. – „Pasování předškoláků“ – 15:00

28. 6. – Zahradní slavnost a rozloučení s žáky 5. třídy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzpomínka na školní rok 2015/2016 

První vysvědčení žáků z 1. třídy:

2016 01_1_trida

Žáci z 5. třídy se loučí:

2016 02_5_trida

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duhové ráno - říjen 2013:

duhove rano_01

duhove rano_02

duhove rano_03