Aktuality 2016/2017

 

Upozornění:

1. Inkasní platba za předškolní vzdělávání a za školní družinu

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás upozornit, že z technických důvodů nebyla v měsíci lednu 2017 inkasována úplata za předškolní vzdělávání a úplata za školní družinu. Tato částka byla přičtena k inkasní platbě 15. 2. 2017. Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

2. Stavební práce v MŠ a ŠJ Kališnická 5a

V MŠ a ŠJ probíhají od února 2017 do července 2017 stavební práce – „Zateplení pavilonů s instalací nuceného rovnotlakého větrání“. Dbejte prosím všech bezpečnostních pokynů! Děkujeme za pochopení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zveme Vás na: 

11. 4. – Konzultační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ - 15:30 - 17:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápisy pro nový školní rok:


Zápis do ZŠ: Plakát - zápis do 1. třídy ZŠ

 

6. 4. a 7. 4. 2017 – Zápis do 1. třídy ZŠ

Bližší informace viz sekce Základní škola/Zápis do 1. třídy


Zápis do MŠ:  Plakát - zápis do MŠ

3. 4. - 28. 4. 2017 – Zápis do MŠ - I. fáze - vydávání žádostí 

2. 5. a 3. 5. 2017 – Zápis do MŠ - II. fáze - Příjem vyplněných žádostí na MŠ 

Bližší informace viz sekce Mateřská škola/Zápis do MŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duben 2017

Duben – od slova dub (měsíc, kdy raší duby).

Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.

Duben – za kamny budem.

Dubnové pěkné počasí, dětský pláč, ranní rosa a dědicovo kulhání nemívají dlouhého trvání.

 

3. 4. – 28. 4. – Zápis do MŠ – I. fáze – generování elektronických žádostí 

3. 4. – 12. 4. – Velikonoční tvoření ve školní družině

5. 4. – Porada ZŠ – organizace zápisu do 1. třídy

6. 4. – Zápis do 1. třídy od 14:00 do 17:30

7. 4. – Zápis do 1. třídy od 14:00 do 17:30

7. 4. – Den zdraví – projektový den pro žáky ZŠ

11. 4. – Vítání občánků na MM – vybrané děti ze třídy Berušek (13:00, 13:30, 14:00)

11. 4. – Konzultační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ – 15:30 – 17:30 hodin

12. 4. – Fotografování nahlášených dětí „Máme rádi jaro“ – od 8:00, od 10:00 velikonoční koledování – předškoláci v ZŠ

12. 4. – Vrátecký Picasso – výtvarná soutěž malých škol – pro vybrané žáky ZŠ – ZŠ TGM Rudolfovská, Nové Vráto, ČB

13. 4. – Velikonoční prázdniny

14. 4. – Velký pátek

17. 4. – Velikonoční pondělí

18. 4. – Pedagogická rada ZŠ

18. 4. – 27. 4. – Bezpečný duben – pro žáky ve ŠD

25. 4. – Vítání občánků na MM – vybrané děti ze třídy Berušek (13:00, 13:30, 14:00)

28. 4. – Slet čarodějnic – zábavné odpoledne ve ŠD

Návštěva Jihočeské knihovny – pro žáky 2. třídy – termín bude upřesněn 


Březen 2017

Březen – od slova bříza (měsíc bříz; raší břízy a začátek březosti zvířat).

Březen – za kamna vlezem. Březnové slunce má krátké ruce.

Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.

 

Březen – měsíc knihy (oblíbené dětské knihy, ilustrace, kvízy apod.) – pro žáky ŠD v průběhu měsíce března

1. 3. – Dětská scéna – oblastní kolo recitační soutěže – v dopoledních hodinách v kulturním klubu Horká vana – vybraní žáci ZŠ – 9:00

2. 3. – Není kurz bruslení 

6. 3. – 10. 3. 2017 – Jarní prázdniny

14. 3. – Vynášení Morany – pro děti z MŠ

15. 3. – Borecký hlásek – pěvecká soutěž – vybraní žáci ZŠ

16. 3. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ

17. 3. – Matematický klokan 2017 – v kategorii Cvrček soutěží žáci 2. a 3. tříd ZŠ, v kategorii Klokánek soutěží žáci 4. a 5. tříd ZŠ

21. 3. – Hudební studio Bambiny „Děti, zazpívejme si“ – pro děti z MŠ – 9:00

21. 3. – „Básničkový“ den ve ŠD – u příležitosti Světového dne poezie

23. 3. – Není kurz bruslení

28. 3. – Ukázka zvířat ze ZOO Dvorec u Borovan – pro děti z MŠ od 9:00 a pro žáky ZŠ od 10:00

30. 3. – Závěrečná lekce kurzu bruslení pro žáky ZŠ

Velikonoční tvoření ve ŠD  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzpomínka na školní rok 2015/2016 

První vysvědčení žáků z 1. třídy:

2016 01_1_trida

Žáci z 5. třídy se loučí:

2016 02_5_trida

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duhové ráno - říjen 2013:

duhove rano_01

duhove rano_02

duhove rano_03