Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
1. 3. – Hrdějovický Vavřínek – recitační soutěž – pro vybrané žáky – 14:00 ZŠ Hrdějovice
3. 3. – Návštěva Jihočeské knihovny – pro žáky 1. třídy – 9:00
13. 3. – Zápis do 1. tříd školního roku 2023/2024 – zahájení vydávání žádostí – viz web https://zapiszscb.c-budejovice.cz/
14. 3. – Den otevřených dveří
17. 3. – Matematický klokan – celostátní soutěž v matematice pro žáky 2. – 5. tříd
21. 3. – Den zdraví
29. 3. – Borecký hlásek – pěvecká soutěž – pro vybrané žáky – 14:00 – 17:00

ŠKOLNÍ DRUŽINA
1. 3. – 23. 3. – Tvorba velikonočních přání pro seniory a nemocné v hospicích
21. 3. – Básničkový den (v rámci Mezinárodního dne poezie) – vymýšlení vlastních textů a básní – prezentace prací
27. 3. – 31. 3. – Velikonoční tvoření – výstavka výrobků dětí

MATEŘSKÁ ŠKOLA

17. 3. – Vítání jara – vynášení Morany
21. 3. – Návštěva Hasičského záchranného sboru JČK – 9:00 – předškoláci
21. 3. – „Otevírání studánek“ – dopolední pěší výlet do přírody – Sluníčka
31. 3. – Hudební skupina Bambiny – „Pohádkové čarování“ – 9:00

6. 3. – 10. 3. – JARNÍ PRÁZDNINY

Vážení rodiče, milé děti,
zveme Vás k zápisu do 1. třídy.

Nabízíme Vám:

  • menší kolektiv dětí (pouze žáci 1. stupně)
  • klidná lokalita
  • výuka podle školního vzdělávacího programu „Cesta k poznání a vědění“
  • příjemné zrekonstruované prostory
  • častý pobyt dětí na školní zahradě
  • možnost navštěvovat zájmové kroužky (např. keramický, pohybový, anglický jazyk…)
  • možnost zúčastňovat se kurzů bruslení, plavání, školy v přírodě a dalších akcí

Nejdůležitější termíny:
13. 3. – 9. 4. 2023 – vydávání žádostí, rezervace dne a času u zápisu
13. 4. – 14. 4. 2023 – příjem žádostí = vlastní zápis (14:00 - 17:30)

Podrobnější informace k zápisu najdete na našich webových stránkách v sekci Základní škola/Zápis do 1. třídy a na webových stránkách města České Budějovice https://zapiszscb.c-budejovice.cz/

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) ve znění novely č. 20/2023 Sb.
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) ЗІ ЗМІНАМИ ВНЕСЕНИМИ ПОПРАВКОЮ № 20/2023 ЗБ.

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи Mgr. Vladimíra Marková oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024:
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2023/2024:

Vážení rodiče, milé děti,

zveme Vás k zápisu do MŠ. 

Podrobnější informace k zápisu najdete na našich webových stránkách v sekci Mateřská škola/Zápis do MŠ a na webových stránkách města České Budějovice zapismscb.c-budejovice.cz.

Nejdůležitější termíny:

Vyplnění a tisk elektronických žádostí: 3. 4. – 30. 4. 2023; rezervace dne a času u zápisu

VLASTNÍ ZÁPIS = příjem vyplněných žádostí na MŠ: úterý 2. 5. – středa 3. 5. 2023

Ještě před samotným zápisem si můžete naši MŠ prohlédnout, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy k zápisu a chodu MŠ:

Možnost prohlédnout si naši MŠ máte ve pátek 21. 4. 2023 mezi 9:30 až 11:00 (případně po domluvě v jiném termínu - Bc. Jitka Kopnická, 702 018 138) - přijďte do pavilónu Sluníček

Těšíme se na Vás!

Zvláštní zápis do mateřských škol pro cizince dle zákona č. 67/2022 Sb., Lex Ukrajina, se bude konat 5. června 2023
Позачерговий набір до дитячих садків для іноземців згідно з Законом № 67/2022 Зб., Lex Ukraine, відбудеться 5 червня 2023 року.
Vydávání elektronických žádostí: 4. 5. – 31. 5. 2023 https://zapismscb.c-budejovice.cz/
Видача електронних заяв: 4. 5. – 31. 5. 2023 https://zapismscb.c-budejovice.cz/
Zvláštní zápis – příjem vyplněných žádostí na MŠ: 5. 6. 2023
Спеціальна реєстрація – прийом заповнених заяв до дитячого садка - 5 червня 2023 року
MŠ Kališnická: 5. 6. 2023, 9:00 – 11:00

Informace k přijímání ukrajinských žáků:

Leták - česky 

Leták - ukrajinsky 

1. třída

Pomoc s vyplněním Žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání (ZŠ) s tlumočnicí na školy zřizované Statutárním městem České Budějovice.
Допомога в заповненні заяви про вступ до початкової освіти (початкової школи) з перекладателем, для шкіл, заснованих містом Чеське Будейовіце.
Konzultace pro rodiče nových žáků; /Консультації для батьків нових учнів;
KDY: KAŽDOU STŘEDU OD 9:00 DO 11:00
КОЛИ: ЩОСЕРЕДИ З 9:00 ДО 11:00.
KDE: ZŠ a MŠ, Nová 5, České Budějovice (zsnovacb.cz)
ДЕ: Початкова Школа , Nová 5, České Budějovice (zsnovacb.cz)

Seznam škol České Budějovice

Další informace - Odbor školství a tělovýchovy v Českých Budějovicích: https://www.c-budejovice.cz/ost