Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola
 • Recyklotvoření – třídění odpadu, recyklace, tvoření z netradičních materiálů – aktivita pro žáky ŠD v průběhu května
 • 2. 5. a 3. 5. – Zápis do MŠ – II. fáze – Příjem vyplněných žádostí
 • 2. 5. – Hodiny Tv s příslušníkem Armády ČR – pro žáky ZŠ (9:00 – 3. B, 9:55 – 2. třída, 10:55 – 1. třída, 11:50 – 3. A, 12:30 – 5. třída)
 • 6. 5. – 10. 5. – Den matek – výroba dárků ve školní družině
 • 7. 5. – Konverzační soutěž v Aj v ZŠ Matice školské – pro vybrané žáky 5. tříd
 • 15. 5. – Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků – pro vybrané žáky ZŠ – Výstaviště ČB
 • 15. 5. – Exkurze na Letiště v Plané – biologická ochrana letiště, návštěva u hasičů, prohlídka řídící věže, letadel – předškoláci
 • 20. 5. – „Olešnický lístek“ – přírodovědná soutěž – pro vybrané žáky 3. – 5. třídy – v ZŠ Olešnice
 • 24. 5. – Dětský den s Armádou ČR (Výstaviště ČB) – pro žáky 1. a 2. třídy (ke Dni dětí)
 • 28. 5. – Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – 16:30
 • 30. 5. – Výlet do Písku (návštěva Sladovny) – pro žáky 3. A (ke Dni dětí)
 • 30. 5. – Výlet na Kleť – pro žáky 5. třídy (ke Dni dětí)
 • 31. 5. – Vrbenské rybníky – pro žáky 3. B a 4. třídy (ke Dni dětí)
 • Dopolední výlet do Nových Hodějovic – MŠ – Berušky – termín bude upřesněn
 • 28. 5. – Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – 16:30
 • 4. 6. – Třídní schůzky pro rodiče žáků ZŠ – 16:00; 15:30 – Rada rodičů

tridni schuzky 02

 • 17. 6. – „Pasování předškoláků“ – od 14:30 předškoláci
 • 18. 6. – Zahradní slavnost v ZŠ

Zápis 2019

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2019. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.

Pro zápisy ve školách zřizovaných MM České Budějovice je  stanoven jednotný termín pro školní rok 2019/2010, a sice čtvrtek 4. dubna a pátek 5. dubna 2019.

 Základní informace jsou zpřístupněny na webovém portálu: https://zapismscb.c-budejovice.cz/

Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné.

Zápis je tedy povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí!

Děkujeme Vám všem, kteří jste k nám zavítali k zápisu do 1. třídy.

Zde jsou přijaté děti:

 

 

Naše škola se ve školním roce 2018/2019 zapojila do pokusného ověřování Rozvoj informatického myšlení v mateřských, základních a středních školách, které vyhlásilo MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

Cílem pokusného ověřování je zjistit, zda navrhovaná koncepce rozvoje informatického myšlení rozpracovaná pro různé stupně škol skutečně odpovídá možnostem škol, vyučujících a především žáků.

kruhovy vzor 02

V naší škole ověřujeme učební materiály pro následující téma: Základy programování na 1. stupni základní školy.

Obsah učebních materiálů Základy programování ve Scratchi pro 5. ročník ZŠ:

Modul 1: Vytváříme vzory

Modul 2: Geometrie pana Brouka

Modul 3: Společenství čtyř

 

kruhovy vzor